Sagabiografen har en diskret charm med lösa tapetvåder efter en gammal vattenskada. Uppvärmningen brister vintertid. Nu planerar Eurostar att realisera den satsning som varit aktuell i flera år. Nässjö har legat på tur ganska länge, konstaterar Richard Liljedahl. Han äger kedjan tillsammans med Pär-Magnus Almquist.

— Biografen kommer att byggas ut till tre salonger. Allt blir helt nytt, berättar Richard Liljedahl.

Annons

Den gamla salongen ska byggas om till två och samtidigt byggs en ny salong på innergården. Dagens relativt flacka salong ska få ett golv med kraftigare lutning. Då blir det mindre risk för att biografgäster skymmer sikten för dem som sitter längre bak. Samtidigt byts stolarna ut.

— Och den tekniska utrustningen blir helt ny, berättar Richard Liljedahl.

De nya salongerna får cirka 165 platser tillsammans, vilket är något färre än vad dagens har. Bredare fåtöljer och längre benavstånd är en del av förklaringen.

Bygglov har beviljats av samhällsplaneringsnämnden.

— Byggstart är planerad till november.

Biografen hinner inte bli färdig till den klassiska julpremiären, men ambitionen är att försöka köra en del föreställningar under byggtiden.

— Vi ska göra så att det blir stängt så kort tid som möjligt.

Satsningen på flera salonger ger möjlighet att visa filmer parallellt.

— Nu kör vi 4-5 gånger i veckan, säger Richard Liljedahl och lägger sedan till helgens matinéer.

Med fler salonger blir det möjligt att visa betydligt mer film.

— Det blir ungefär 40 föreställningar, räknar han ut, men tillägger att publiktrycket får avgöra.