Prick klockan 12 på fredagen, dagen efter att prins Carl Philip och prinsessan Sophia blivit lyckliga föräldrar till ett välskapt gossebarn, välkomnade karolinerna den nye prinsen med dunder och brak.

Två kanonskott i tät följd avfyrades från Ränneslätt.

— Vi vill med detta önska prins Carl Philip, prinsessan Sophia och den nyfödde prinsen all lycka! lät befälhavaren Roland Sandberg hälsa från de församlade karolinerna på Ränneslätt efter att Claes Dahlén trumpetat eld upphör.

Drygt tio år

Prinsessorna och prinsarna har duggat tätt de senaste åren. Först var det Estelle 2012, sedan Leonore 2014, Nicolas 2015, Oscar 2016, Alexander 2016 och nu den ännu icke namngivna, allra färskaste prinsen.

Annons

Smålands karoliner har på grund av detta haft åtgång på krutet på sistone. Den extrautgiften är dock inget som bekymrar Roland Sandberg:

— Vi började traditionen med att skjuta saluter då kung Carl XVI Gustaf fyllde 60 år 2006. Sedan har vi fortsatt vid de tre bröllopen och efter att vart och ett av barnen fötts.

Egen salutplats

Närmast innan fredagens salvor sköt karolinerna salut på kungens 70-årsdag 2016.

— På det här viset har vi skapat en salutplats på Ränneslätt vid sidan av de officiella som finns i Stockholm, Göteborg, Karlskrona, Härnösand och Boden.

Svensk lösen användes från 1600-talet för att identifiera svensk trupp i strid. Svenska örlogsfartyg använde de två kanonskotten i tät följd för att hälsa på varandra till sjöss.

Numera används svensk lösen bara vid högtidliga tillfällen. Vid extra stora tilldragelser kan kunglig salut användas, det vill säga dubbel svensk lösen eller fyra skott i tät följd.