— Den länsklinik vi nu förverkligar har varit på gång en längre tid. Alla är överens om att det krävs åtgärder för att stärka BUP i länet. Det här är ett led i det pågående arbetet att förbättra vården och att korta väntetiderna, säger sjukvårdsdirektör Micael Edblom, ytterst ansvarig för verksamhetsområde psykiatri, rehabilitering och diagnostik.

— Det finns inga planer på att dra ner personal eller att minska resurstilldelningen. Meningen är att befintliga BUP-mottagningar i Nässjö, Jönköping och Värnamo ska behållas liksom den vårdavdelning för barn och ungdomar som finns i Jönköping.

Annons

En ny chef har rekryterats till den nya, gemensamma BUP-kliniken. Hon heter Carina Vestergren och har närmast en perfekt bakgrund för att skapa en länsövergripande BUP-organisation. Hon är idag chef inom barn och ungdomspsykiatriska vården i Stockholm och har tidigare genomfört en sammanslagning av vårdverksamhet i Region Örebro län.

— I hennes inledande uppdrag ingår att skapa en länsklinik. Det innebär att det inte i detalj är bestämt hur den nya organisationen ska se ut. Meningen är att verksamhetschefen ska vara rörlig och återkommande vara på plats i Nässjö, Jönköping och Värnamo.

Vilken ort som blir huvudort för den nya länskliniken återstår att se. Något beslut är ännu inte taget i den frågan.

Regionpolitikerna är väl medvetna om de långa köer BUP brottas med. Så sent som för några månader togs frågan än en gång upp till diskussion i regionfullmäktige. I längden är det ohållbart att barn och tonåringar ska få vänta i månader på hjälp. Det är samtliga partier rörande överens om. De förtroendevaldas förhoppning är att den nya länskliniken är ett steg i rätt riktning för att tillförsäkra föräldrar och barn tillgång till stöd och utredning hos BUP utan alltför lång väntetid.