I slutbesiktningen efter den yttre saneringen finns ett flertal noteringar om arbete som inte godkändes. De felen tog det två personer sex timmar att åtgärda, enligt Göran Hargestam.

— Då förstår du att omfattningen inte kan ha varit så stor.

Arbetet omfattade inte två punkter i slutbesiktningen eftersom de handläggs separat. Där blev beslutet att särskilda utredningar skulle utföras. Båda handlar om spridning av PCB-haltigt damm i byggnaden och i en sandlåda utanför.

ÅF Infrastructure AB, som står bakom utredningarna, bedömer att arbetet inte utförts professionellt. Den skarpaste kritiken är att saneringsföretaget "inte vidtagit föreskrivna skyddsåtgärder” och att ”genomförda egenkontroller inte stämmer”. I klartext innebär det att BMT anklagas för att ha utfört ett slarvigt arbete och mörkat det.

Annons

— Jag kan inte mer än konstatera att de skriver det. Jag vet inte varför vi har målats ut så här. Vi har vidtagit de åtgärder som är rimliga, menar Göran Hargestam.

Han säger att han inte vill föregå den fortsatta utredningen men pekar på att det finns ”väldigt mycket oklarheter” i det han kunnat läsa hittills. Att exempelvis sandlådan, trots avståndet, skulle ha blivit kraftigt förorenad av PCB är en sak som han tycker är märklig. I sådant fall borde även marken mellan fasaden och sandlådan vara kontaminerad.

— Det är inte så att fogbitarna flyger i väg, och vi har inte ens varit i närheten av sandlådan, säger Göran Hargestam.

Han berättar att han sett flera motsägelsefulla uppgifter i utredningsunderlaget, något som han reagerat på. När det gäller det PCB-haltiga dammet inomhus menar Göran Hargestam att det kan ha funnits redan före den sanering som BTM utförde på utsidan av fasaden. Fogen kan ha släppt ifrån sig PCB genom åren, och behöver inte ha något samband med den yttre saneringen.

Göran Hargestam ser även en annan möjlig förklaring till att PCB-haltigt damm spridits inomhus. Det kan ha skett i samband med att den tätande tejpen togs bort kring fönstren efter att BTM avslutat sitt arbete. Han berättar att tejpen togs bort av ett annat företag som hade i uppdrag att utföra den inre städsaneringen.

PCB