Många förknippar solel med stora kostnader, men de senaste åren har den typen av elproduktion sjunkit mycket i pris.

Det är på uppdrag av energimyndigheten som Nässjö kommun har valt att arbeta med just solceller. Sören Dahl är energi- och klimatrådgivare på kommunen och har varit med och bestämt att fler ska kunna få möjlighet att intressera sig.

Intresse finns

— Jag tycker det är viktigt och tror det finns ett stort intresse bland medborgarna, säger han och menar att fler måste få kunskap om det.

I höst ska därför flera möjligheter ges för kommunens invånare att lära sig mer.

Annons

På orter som Solberga, Anneberg, Forserum, Malmbäck och Bodafors ska Sören hålla i seminarier.

Dit är den som vill välkommen för att lära sig mer om energitypen och ställa sina frågor. I vissa fall behövs bygglov för att få sätta upp panelerna, även sådana frågor ska han hjälpa kommunens intresserade medborgare med.

Självstudiekurs

Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan håller han också på att ta fram en studiecirkel för de som vill öka sin kunskap den vägen. Tanken är att det ska vara en självstudiegrupp som får ett material att utgå ifrån.

— Om de behöver hjälp kan jag ju gå in som expert och ge dem råd, förklarar Sören som arbetat med energifrågor i olika sammanhang i snart 20 år.

Meningen är sedan att studiegruppen ska kunna hjälpa varandra att hitta leverantörer och kanske pressa priset på inköpen något mer.

Bra komplement

I dagsläget är det svårt att låta sin ström bara baseras på solel men fungerar bra som ett komplement till en annan energikälla. Om intresset skulle öka och fler väljer solel skulle den kunna klara av att leverera mer.

— Det produceras lite solel, för det finns inte så mycket installerat, säger Sören men menar att det finns stor potential för en ökning.