I februari i år lämnade Ekström in en motion som går ut på att Aneby kommun bör sätta upp ett mål för när ett nytt äldreboende ska byggas. Han är väl medveten om den stora kostnaden, men tror att en utebliven investering kan bli kostsam över tid, med dåligt utnyttjande av resurser och bristande kvalitet.

Liberalen har också föreslagit att kommunen vid planeringen av ett nytt särskilt boende för äldre även bör titta på möjligheten att bygga några av lägenheterna utanför centralorten.

I sitt förslag till svar på motionen redogör kommunstyrelsen för det arbete som pågår inom området. Sedan den lämnades in har kommunfullmäktiga klubbat en plan för framtidens äldreomsorg.

Annons

I den handlar ett av utvecklingsområdena om bostäder. Där är ett uppdrag att utreda och förbereda ett äldreboende med hälsofrämjande miljöer inom- och utomhus. Särskild hänsyn ska tas till demenssjukdomar och befolkningsutvecklingen med allt fler äldre.

Planen är även att utforma lägenheter så att det blir möjligt med parboende.

Tanken är att planeringen av ett nytt trygghets- och seniorboende ska ske i nära samarbete med samhällsbyggnadsavdelningen och Aneby Bostäder.

Av svaret till Ekström framgår det också att kommunstyrelsen framöver ska arbeta fram ett preciserat utredningsuppdrag kring framtidens äldrebostäder, särskilda boenden. Den får visa när nya eller ombyggda särskilda boenden kan stå klara.

Motionen om ett nytt äldreboende ska slutligen behandlas av kommunfullmäktige.