Det framgår av en anmälan om ett "allvarligt missförhållande" som gjorts inom ramen för Lex Sarah till IVO, Institutionen för vård och omsorg.

Händelsen har inträffat på ett så kallat HVB-hem i Nässjö kommun, ett hem för vård av barn och unga.

Anmälan, som är upprättad av föreståndaren för behandlingshemmet, är inlämnad den 17 oktober.

"Använt våld"

En kortfattad beskrivning finns:

"En behandlingsassistent har använt våld mot en (sekretess över några ord) pojke i form av att ha suttit på pojken. Pojken har då fått panik eftersom han inte fått luft".

Ett så kallat HVB-hem är en möjlighet för barn och ungdomar att få vård och behandling på en annan plats än i det egna hemmet. Om den psykosociala miljön i hemförhållandet anses ohälsosam för en person kan socialnämnden eller motsvarande i kommunen besluta om en placering på HVB-hem för barn och ungdom.

I vissa fall är det tingsrätten som dömer till ett sådant boende och det händer även att en patient själv ansöker om sådan vård.