Patienten hade fått blåsor i munnen som påverkade förmågan att inta läkemedel. Då kommunikationen brustit mellan sjukskötare, läkare och övrig personal hade patienten kunnat få bestående skador om den inte tagits till sjukhus.

På sjukhuset fick patienten ett epilepsianfall som var så pass allvarligt att man hade svårt att häva det trots tillgång till intensivvård. IVO fick in en anmälan om händelsen i förra veckan och i anmälan står att händelsen hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada om det hade skett i hemmet.

Patienten togs in till sjukhus eftersom den inte velat äta eller ta sina läkemedel. En primärvårdsläkare tog beslutet att skicka in patienten men innan dess har det förekommit brister i kommunikation till sjukskötare och ingen uppföljning kring patientens ovilja att ta medicinen.

Enligt anmälan ska en Lex Maria-anmälan upprättas och kommunikationen ska förbättras med bättre information. Åtgärderna ska vara klara senast sista maj, skriver man i anmälan.