Det i NBV-lokalen i Gamla stan som Eksjö schizofreniförening kommer ha sin kafékväll. Där kommer Jennie, som är peer support, och Anna, som är peer, att berätta om sina uppdrag och vad som är skillnaden mellan dem.

Föreningen kommer berätta vad det innebär att leva med schizofreni, hur man kan bli uppfattad, vilka fördomar det finns samt egna upplevelser.

Jennie arbetar deltid som peer support. Peer betyder jämlike och det är precis det hon är till för. Att med hjälp av sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning stödja och hjälpa till på vägen.

Schizofreni anses vara ett tabuämne och föreningen vill därför öppna upp och bjuda in folk för att fler ska förstå att det är mer vanligt än man kan tro.

Under kvällen blir det även musikquiz. Schizofreniföreningen har en förhoppning om att det ska kunna bli fler träffar med olika teman, föreläsare eller underhållare framöver.

NBV