Schur packaging systems har i dagsläget knappt 50 tjänster i Eksjö, men dessa ser nu ut att bli färre. Det efter att företaget lagt ett varsel på 15 tjänster.

– Vi gjorde en varselanmälan i början av månaden och förhandlingarna är i slutskedet nu. Vår målsättning är att kunna vara klara den här veckan, kommenterar vd:n Niklas Grandin som förklarar att 15 tjänster är ett ungefärligt antal.

Känslor hos alla

Innan förhandlingarna är avslutade vill han inte gå närmare in på vad som ligger bakom varslet men beklagar ändå att människor blir drabbade.

– Det här är aldrig roligt. När man har med människor att göra är det svårt, det blir känslor hos både anställda och arbetsgivare. Vår utgångspunkt är alltid att göra allt så korrekt och humant som möjligt och vi har bra dialog med fackföreningarna. Det är viktigt, betonar Grandin.

Schur lade under 2010 och 2011 ett flertal varsel som då ledde till kraftiga personalminskningar i Eksjö.