Som oppositionsparti utan vågmästarroll har Sverigedemokraterna ett begränsat inflytande. Kommunstyrelsen är dock en viktig politisk arena. Där förbereds exempelvis alla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige.

Med Lennart Forsbergs avgång mister Sverigedemokraterna sin sista plats av två i kommunstyrelsen.

— Det blir inte lika bra insyn i ärendena nu, konstaterar Samuel Godrén.

Anledningen till att Sverigedemokraterna mister sin representation i kommunstyrelsen är att Nässjö kommun tillämpar proportionella val. Det innebär att avhoppare inte får ersättas. Det proportionella valet kom till stånd efter Sverigedemokraternas begäran.

Annons

Partirepresentanterna kände sig förfördelade när poster skulle fördelas. I kraft av sina elva mandat ville partiet ha ordförandeposten i någon nämnd och även få möjligheten att tillsätta ett oppositionsråd. Genom valtekniskt samarbete vann övriga partier i styrka, och det ville Sverigedemokraterna markera emot.

Sverigedemokraterna vann dock inget på sitt utspel, utan drabbas i stället nu eftersom ledamöterna i kommunstyrelsen inte får ersättas. Lennart Forsberg är den sista av partiets ledamöter att avsäga sig sin kommunstyrelseplats. Partiet blir utan representation fram till nästa val.

— Det är lätt att vara efterklok, men samtidigt var det svårt att förutse den här situationen, menar Samuel Godrén.

Han har sin förklaring till de många avhoppen.

— Vi har haft växtvärk i partiet, och det är det som spökar. Vi hade lite svårt att hitta folk efter förra valet. Alla som sitter är i princip nya, säger Samuel Godrén.

Han tror att förutsättningarna är betydligt bättre inför nästa val. Fler har engagerat sig och har fått erfarenhet under denna mandatperiod.