Barn- och ungdomssektorn ansökte om bygglov för ändrad användning på en fastighet, från HVB-hem till förskola. I mitten av december beviljades bygglovet och verksamheten drog igång.

Men det som glömdes bort var att byggnadsarbeten på fastigheten inte fick påbörjas innan kommunen utfärdat startbesked. Ett slutbesked behöver också utfärdas innan verksamheten kan dra igång.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att ta ut en byggsanktionsavgift. Avgiften halveras då det fanns ett beviljat bygglov, men då det saknades start- och slutbesked landar avgiften på 49 766 kronor.

– Det måste tas ut en byggsanktionsavgift för det här. Alternativet var att göra en rättelse och gå tillbaka till den tidigare verksamheten. Men då man redan är igång med förskolan är man beredd att ta den här avgiften, säger Per Sixtensson (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.