Annons

Sverige behöver en generell sänkning av arbetstiden till sex timmar en arbetstidsförkortning med bibehållen lön vilket skulle omvandla deltidens gissel till heltid. Så är arbetstidens längd en lika klassisk stridsfråga mellan arbete och kapital, som lönen. Det den ene tar förlorar den andre. Vi anser att den offentliga sektorn måste gå i spetsen för den helt nödvändiga omställningen till en sex timmars dag. I varje kommun eller landsting bör de arbetsplatser med störst behov av en arbetstidsförkortning ta första steget.

Till detta vill vi påminna om att det nu är nästan 100 år sedan arbetarrörelsen vann sin första stora strid, den om åtta timmars normalarbetsdag. I ett Sverige som sedan dess har tiodubblat sin produktion sedan åttatimmarsdagen genomfördes 1919. Då borde inte sex timmars dag ens vara en kontroversiell fråga. Endast de som sätter storfinansen och de rikas väl framför folkets kan förneka detta.

Sex timmars arbetsdag utan sänkt lön och minst bibehållen grundbemanning ska betalas genom sänkta löner och arvoden för politiker, chefer och högre tjänstemän, nedbantad byråkrati och höjda skatter genom principen skatt efter bärförmåga. Kraften för att driva igenom dessa förbättringar finns framförallt ute på arbetsplatserna. Förbättringar kommer inte som en gåva uppifrån utan dessa kan enbart vinnas genom en rörelse underifrån.

MIKAEL PETERSSON

Kommunistiska partiet