Frågan om huruvida Eksjö Energi ska lägga ner en sjöledning för vatten och avlopp i Mycklaflon har varit såväl het som långdragen de senaste åren. Eksjö Energi menar att en ledning genom sjön är bättre av både ekonomiska och miljömässiga skäl än en ledning som helt dras på land. Boende kring sjön och andra kritiker oroar sig dock för ledningens påverkan på sjön och dess omgivning, inte minst vid ett eventuellt läckage.

Kritiken till trots har Eksjö Energi fortsatt valt att sikta på en sjöledning och har nu alltså lämnat in en tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Annons

— Vi har sammanställt ett stort underlag som vi tror ska vara komplett. Nu har vi gjort vad vi ska och lämnat ärendet ifrån oss och lär inte göra mer förrän Mark- och miljödomstolen hör av sig, säger Torbjörn Johansson, VA-chef Eksjö Energi.

Lång handläggningstid

Ansökan innehåller bland annat miljökonsekvensbeskrivning, bottenkartering och en samrådsredogörelse. Totalt, berättar Johansson, har man skickat 15 pärmar och ett usb-minne med material till domstolen.

— Det är ett gediget arbete och handläggningstiden kan vara lång. När vi frågade under samrådet fick vi höra att det kan ta mellan sex och nio månader men det beror på hur mycket annat som ligger på domstolens bord. Nu får vi vänta och se vad som händer, säger Johansson.

”Krånglig väg”

Att ärendet blivit så långdraget, och att motståndet varit så stort, är inget Torbjörn Johansson har några särskilda synpunkter på.

— Sjövattenledningar är en vedertagen teknik som finns i massor i Sverige och i kommunen men här har det varit en krånglig väg. Men var och en får ha sin egen uppfattning och stå för den. Vi försöker att vara så neutrala som möjligt, säger han.