Senaste tiden har vi kunnat läsa om avdelningar som hålls fortsatt stängda eller som stängs på Höglandssjukhuset på grund av personalbrist. Helt förståeligt kan inte avdelningar vara öppna utan tillräckligt med personal.

I publikationen nationella planeringsstödet 2017 – tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper inom hälso- och sjukvård och tandvård från Socialstyrelsen, säger 76 procent av arbetsgivarna att det är brist på grundutbildade sjuksköterskor. Då ska vi inte tala om hur många procent som sa sig ha brist på specialistutbildade sjuksköterskor - den siffran var inte lägre.

Idag har jag som sjuksköterska ett stort antal tänkbara arbetsgivare och jag tror att Region Jönköpings län bör tänka till snabbt och sätta idéer till verket för att kunna behålla sjuksköterskor som idag arbetar hos dem. Idag går nyexaminerade sjuksköterskor in på ingångslöner som ligger över vad en sjuksköterska som arbetat ett par år har. Lönespridningen mellan nyexaminerade och sjuksköterskor med flera års vana och kompetens i yrket är bedrövligt liten.

Det är självklart att nyexaminerade sjuksköterskor löneförhandlar för det är ju i stort sett deras enda löneutveckling i dagsläget, och jag gratulerar verkligen dagens nya sjuksköterskor att ingångslönen gått upp.

Annons

I olika forum på sociala medier menar många på att enda sättet att höja sin lön är att byta arbetsgivare. Men ska det verkligen behöva vara så?

Florence Nightingale sa redan på 1860-talet: ”It is always cheaper to pay labour its full value. Labour underpaid is always more expensive”, alltså ”Det är alltid billigare att betala arbetskraften sitt fulla värde. Underbetald arbetskraft är alltid mycket dyrare”.

Jag älskar mitt jobb, tro inget annat.

Men trots att jag som sjuksköterska allt oftare vänder ut och in på mig för att ge den bästa omvårdnaden av regionen givna möjligheter har jag fått förlika mig med att gå hem och tänka att ”jag har i alla fall gjort mitt allra bästa, det får helt enkelt vara good enough.”Här skulle jag kunna ha en utläggning om etisk stress och dess konsekvenser men det sparar vi den här gången.

Det är inget kall att vara sjuksköterska.

Det är ett yrke, ett legitimerat yrke och jag vill ha betalt därefter. Jag vill att min erfarenhet och kunskap värderas nu och i framtiden och kommer synas på min löneutveckling. Jag vill inte behöva byta arbetsgivare för att få en bra löneutveckling och jag vill arbeta där omvårdnad kan ges på bästa möjliga vis, där patienten får den omvårdnad som behövs utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Det är absolut möjligt, men det kostar. Öskar inte region Jönköpings län sina medborgare en vård byggd på kompetens och erfarenhet?

Det är snart till val, tiden går fort. Vilket parti kommer ta ansvar för kompetensförsörjningen så vi kan bedriva en god akutsjukvård på länets alla tre sjukhus?

Sjuksköterska

Höglandssjukhuset