Senaste nyheten var när man i tidningen funderade över plats för en ny förskola. Då framkom det att en placering på ”Jordgubbsfältet” skulle vara intressant. Man vet nämligen att det finns en ”dunge” i närheten där barn gärna leker – det skulle ju passa in.

Nu är det bara det att den ”dungen” är Eksjös finaste slåtteräng med mängder av ängsblomster hela sommaren. Kommunen och Fobo har bedrivit slåtter på Kullen, som vi som bor i närheten brukar kalla den, i 20 år och har haft ett EU-stöd både för att restaurera området och för att årligt sköta det. Höskörden används som täckmaterial till Fobos Trädgård.

Jag är mycket förvånad över att den kunskapen inte kommer fram när man sitter och planlägger blivande bostadsmark. Man har väl en skyldighet att ta reda hur ett område används och vilka naturvärden det har innan man pekar ut att det kan bli en bra lekplats. Nu är det mycket ny personal på samhällsbyggnad men det fråntar dem inte ansvaret för att ta reda på vad som gäller. Jag är själv en av slåttergubbarna i ängen och har kunnat komma överens med mindre barngrupper som är där då och då, men att få se ängen trampas sönder av barn från en hel förskola motsätter jag mig och det skulle rasera den fina slåtteräng som vuxit fram. Den är vi rädda om och många förbipasserande gläds åt blomsterprakten sommartid!

Annons

Det här ställer naturligtvis ett ökat krav på de som vet mer om vad som händer i staden, inte minst politikerna. Många är Eksjöbor sedan gammalt och kan staden utan och innan. Naturområden med sina växter och djur far illa i Eksjö just nu när det ena naturområdet efter det andra exploateras.

Sven-Åke Svensson

Eksjö Naturskyddsföring och Fobo