Han menar att flyttskatten är ett problem som bromsar flyttkarusellen. Därför bättre att helt avskaffa reavinstskatten för de äldre.

Det säger han i valspurtens sista vecka. Han tycker att socialdemokraterna har lyssnat på Liberalerna i bostadsfrågan.

– Fler trygghetsbostäder för äldre som vill lämna sina villor ser Socialdemokraterna i Nässjö som en viktig valfråga. Liberalerna (L) tycker att det är en bra och positiv ambition.

Kjell Skålberg säger man vill bygga fler små och enkla bostäder med låg hyra till ungdomar och äldre.

– Fler trygghetsboenden behövs i hela kommunen. För äldre är det viktigt att man anpassar bostäderna med hiss redan från byggstart, tar bort trösklarna och anpassar dörröppningarna.

– Att själv kunna ta sig ut ur sin bostad är viktigt för livskvaliteten och självständigheten samt för att förhindra isolering.