Om svaret är ja, så röstar du troligen på Sverigedemokraterna eller på något av Allianspartierna.

Om svaret är nej, tror du att ett orättvist skattesystem är bra för demokratin och tilltron till myndigheterna?

Skillnaden i nettoinkomst mellan sjuk och frisk är över åtta procent på grund av skattepolitiken, som kan jämföras med skillnaden i lön mellan män och kvinnor som är cirka fem procent (enligt Medlingsinstitutets rapport om löneskillnader 2014). Ojämlikheten mellan män och kvinnor är djupt rotad i gamla värderingar och man försöker arbeta bort den. Skillnaden mellan frisk och sjuk infördes av Alliansen och hade ökats på om de suttit kvar i regeringsposition.

I dag finns det inte underlag i riksdagen för att ändra Anders Borgs skattesystem, så vi får leva med det åtminstone denna mandatperiod ut.

Vill du veta exakt hur det skulle slå för dig om du blir sjuk eller kommer att ta ut föräldraledighet eller vabba så kan du jämföra kolumn ett och fem i skattetabellerna för 2016.

EN SOM ÖNSKAR LITE MER RÄTTVISA I SAMHÄLLET, Aneby