Att Eksjö kommuns ekonomi är lite svajig för tillfället, och att man under årets resterande månader behöver hämta in ett ganska saftigt prognostiserat underskott, är inte längre någon nyhet. Glädjande nog visar budgetuppföljningen efter april månad dock att det där underskottet minskat en smula sedan månaden innan, från 23,1 miljoner kronor till 21,8 miljoner minus. Något som skulle innebära ett resultat på minus 2,1 procent. Det kan jämföras med kommunens budget där kommunen för året siktat på ett resultat på 1 procent på plussidan, omräknat i kronor 10,3 miljoner.

Sektorerna fortsätter tappa

Det som gjort skillnad är en förbättrad prognos för skatteintäkter och bidrag som har ökat med 3,8 miljoner kronor. Det som man däremot kanske kan tycka är mer oroande är att sektorernas prognos försämrats ytterligare med 2,5 miljoner kronor, trots att det är där kommunen försöker göra insatser för att få budgeten i balans.

Kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C) menar ändå att utvecklingen är att se som positiv, och manar till tålamod.

Ny besparingsåtgärd

– Det viktiga för oss är att underskottet inte fortsätter skena iväg utan har stannat upp nu. Vi har tagit en rad olika beslut under 2017 och 2018 men många tar tid att genomföra och det tar tid innan man ser effekterna av dem, förklarar Hägg.

Kommunstyrelsen tog i dagarna ytterligare beslut om besparingar genom att minska ner kommunledningskontoret med en tjänst från och med 2019, men något särskilt slutdatum för när man ska nå mål med budgeten är inte satt.

Annons

– Våra förhoppningar är att underskottet ska börja minska under hösten och vi kommer se ännu större effekter under nästa år. Det här är ett kontinuerligt arbete. Det finns ingen start- eller sluttid i en sådan här förändring. Vi kommer fortsätta tills vi har en budget i balans, säger Hägg.