På såväl fram- som baksidan av Stadshuset fanns Lärarförbundet representerat för att med en skrift välkomna politikerna till kvällens fullmäktigesammanträde. Den handlade om "skollag, lärarbrist och nedskärningar" med underrubriken "Några ord från verkligheten".

— Jag ska ta och studera det här, lovade bland andra centerpartisten Per Eriksson från Stensjön.

Från Bodafors kom socialdemokraten Per Svenberg.

— Jag har själv barn i skolan och är ganska väl insatt i förhållandena, menade Svenberg när han tog emot en skrift.

Stor frustation

"Våra medlemmar känner en stor frustration av att inte räcka till. Det är svårt som det är och nu funderar ni på att göra nedskärningar också" löd inledningen på uppropet från Lärarförbundet.

Här är några utdrag ur materialet, som politikerna fick att läsa:

Saknar mattelärare

Annons

"Jag saknar min mattelärare som kunde förklara både på svenska och arabiska" skriver en elev.

En lärare på fritidshem berättar så här:

"När jag började arbeta som lärare i fritidshem på 90-talet var riktmärket 18 elever per fritidshemsgrupp med två lärare i fritidshem. Idag har vi elevgrupper i Nässjö kommun på närmare 40 elever per fritidshemsgrupp. Förutom att ha ansvar för fler barn ska jag också, enligt läroplanen, bedriva undervisning av högre kvalitet. För mig går inte den ekvationen ihop" skriver läraren.

Ett brev från en förskollärare:

"De många administrativa uppdragen tar tid ifrån barngruppen vilket gör att det blir svårare att upptäcka tidiga tecken på behov av stöd hos barnen."

"Ska det va så?"

Lärarförbundet berättar vad de snappat upp på ett föräldramöte:

”Min son börjar trean och är inne på sin tredje klasslärare, utöver det så har två fritidslärare och en resurspersonal har slutat. Ska det verkligen få vara så här?”

En lärare gör den här reflektionen:

”Jag får ont i magen när jag tänker på hur mina elever ska klara sig när jag går hem på föräldraledighet.”

En elev oroar sig för kunskapskraven:

"Jag skulle behöva mycket mer hjälp i skolan än vad jag får"

Stora utmaningar

Lärarförbundet anser att utmaningarna i Nässjö kommun är stora. Förbundet pekar på olika exempel ur skollagen, bland annat det här:

"Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling."