Moderaterna gjorde sitt utspel som ifrågasatte stora delar av Hestraskolans nybyggnation bara tre dagar innan kommunfullmäktige i dag måndag är färdig för slutlig beslut om finansieringen.

Kommunalrådet Anna-Lena Svensson, tillika ordförande i Ydre socialdemokrater, konstaterar i sin replik att inget revolutionerande hänt sedan Moderaterna för bara fyra år sedan var med och beslutade att skolundervisning ska finnas i Hestra.

”De säger sig värna om likvärdighet, jämna klasser och den pedagogiska kvalitén. Likvärdigheten står inte och faller med antalet elever”, skriver hon.

Annons

Svensson menar att det inte automatiskt är sämre att bedriva skola i B-form utan snarare tvärtom.

Hon tycker också att M missat den huvudsakliga poängen med nybygget i Hestra, nämligen att Torpa socken är den mest tätbefolkade och expansiva delen av Ydre. Hon pekar också på hur kommunen satsar för nybyggnation på Dalbylandet och Bianäset.

Hennes analys är att Hestra står inför ett generationsskifte. Detta är det faktum att det fötts 16 barn under 2016 bara i Hestra ett bevis för, anser hon.

Anna-Lena Svensson påpekar också att nybygget också ska rymma förskola, fritidshem, biblioteksfilial och tillagningskök.

”Vi socialdemokrater tar tillvara denna chans för Hestra, och hela Ydre kommun, att utvecklas”, avrundar hon sin replik där hon också klargör att Socialdemokraterna inte ändrat sig i frågan utan ska rösta ja till skolbygget i Hestra på fullmäktige.