Budgeten dominerar torsdagens öppna sammanträde med barn- och utbildningsnämnden. Ett stort sparbeting vilar över verksamheten. Förutom att prognosen visar att nämnden går mot ett underskott, förändrades villkoren under pågående budgetår.

Så sent som i november förra året beslutade kommunfullmäktige att barn- och utbildningsnämnden skulle kompenseras om barn- och elevantalet ökade efter att budgeten fastställts.

Under våren innebar det ökade antalet barn i förskola och skola att kostnaderna steg med cirka 15 miljoner. Det har nämnden planerat att få kompensation för i enlighet med novemberbeslutet. Förutsättningarna förändrades när kommunfullmäktige beslutade retroaktivt begränsa kompensationen till sju miljoner kronor. Samtidigt finns en osäkerhet för hur budgetunderskott kopplat till barn- och elevantalet ska hanteras i höst.

Har ni fått några signaler om nämnden får full kompensation under hösten?

Annons

— Nej, inga signaler, svarar biträdande barn- och utbildningschef Leif Landberg.

Ett omfattande beslutsunderlag med konsekvensanalys har tagits fram i ett försök att möta det stora budgetunderskottet. En del av förslagen har tidningen redovisat för tidigare. Större barngrupper och klasser hör till dem, något som väckt reaktioner.

Bland möjliga åtgärder för att anpassa verksamheten efter budgeten finns också nedläggning. ”Omorganisation och sammanslagning av skolenheter” är en av punkterna liksom ”Omorganisation och sammanslagning av fritidshem”.

Vad innebär det konkret?

— Det finns inga konkreta planer i dagsläget, svarar Leif Landberg.

— Men med de stora besparingskrav som ligger på oss så måste vi se över alla åtgärder.

Så nämnden diskuterar inte någon särskild skola?

— Det finns inga konkreta förslag på nedläggning av fritidshem eller skolor, säger Leif Landberg.