KRITIKEN HAR inte varit riktad mot organisationen i sig, utan mot det faktum att det i samband med mötet fanns skyltar som gjorde reklam för Maria Hallmans böcker.

För de som inte vet är Maria Hallman författare till två kontroversiella böcker, varav hennes första handlar om "homosexualitet och synd" och den andra om hur kvinnor "borde stanna kvar i hemmet".

"Hon pratar om att homosexualitet är en synd och det rimmar inte med läroplanen", säger den protesterande läraren om Hallman samtidigt som hon ifrågasätter kommunens riktlinjer angående uthyrning av skollokaler.

Läraren menar att budskap som de som förekommer i Hallmans böcker går emot de principer som skolan står för och att de inte borde få framföras i skolmiljö.

HAR SKOLAN då begått något formellt fel genom att hyra ut Withalasalen?

Egentligen inte.

Kommunens regler för korttidsuthyrning av lokaler är ganska konkreta och handlar mest om hur lokalerna ska tas om hand. Till exempel får den som hyr lokalerna inte överlåta dem i andra hand.

Ingenstans går det att hitta något om "värdegrund", "demokrati" eller liknande. Detta förklarar även Mats Källqvist, fritidskonsulent på kultur- och fritidsförvaltningen.

"Det finns inget skrivet om vem som får vara där och det beror väl också på att vi inte blivit ställda inför den situationen", säger han.

Annons

Skolvaktmästaren Johan Lindhe, som ansvarade för uthyrningen av Withalaskolans lokaler i helgen, säger att det är svårt att veta i förväg vad de som bokar lokalerna kommer att prata om under mötet.

På ett sätt är det bra att det inte går att veta i förväg: Varför ska kommunen granska huruvida privatpersoner följer en viss värdegrund eller inte? Ska man demokratimärka varje arrangemang?

VILKA ÅSIKTER som får förmedlas i en skola är ett ämne som debatteras emellanåt.

Förra veckan rapporterade Ekot om att regeringen vill lägga fram ett lagförslag som ger rektorer möjlighet att stänga ute vissa partier från att besöka skolorna, vilket enligt vissa experter skulle strida mot objektivitetsprincipen i grundlagen.

Och i en skola i Halmstad år 2014 målade en elev sitt ansikte med svenska flaggans färger samtidigt som han bar på ett låtsasvapen, vilket fick skolan att förbjuda den svenska flaggan eftersom den kunde innebära "hets mot folkgrupp".

Skolan ångrade sitt beslut redan inom ett dygn, men det räckte inte. I våras skrev Dagens Juridik att skolan hade fått kritik från Justitieombudsmannen som ansåg att beslutet kränkte elevernas yttrandefrihet.

Så länge det inte handlar om en organisation vars verksamhet går ut på att hota, trakassera eller uppmana till våld borde det inte finnas några problem med att upplåta kommunala lokaler, inklusive skollokaler.

I VETLANDAS fall är dessutom problemet mycket enklare än för de andra fallen - eleverna hade ännu inte börjat skolan under tiden Noaks ark missions arrangemang pågick.

Sannolikheten att de skulle få ta del av innehållet i Hallmans bok är därför ganska liten.

Men även om det skulle ske så är skolor en del av samhället, inte vadderade platser där barnen ska skyddas från allt som avviker från vad som de flesta betraktar som rätt och riktigt.

Ska alla de skriftliga budskap som strider mot "rätt värdegrund" rensas bort från skolorna så kommer skolbiblioteket att vara den plats man börjar med först.

Det är nog en utveckling som ingen vill ha.