Den gjutna skulpturen i form av en skottkärra köptes in av kulturförvaltningen hösten år 2015 för 300 000 kronor. Den är placerad i den nya parken mitt emot stadshuset och har gett många reaktioner på tidningens Facebooksida.

”Hörde att det var ont om folk inom äldreomsorgen, förskolan signalerar om mer folk... klart vi ska ha en skottkärra i brons!!” skriver en person om kommunens investering.

En annan framhåller att ”hur vore det om kommunen sparade på onödiga utgifter istället för människors välmående”.

”Jättehäftigt”

Men bland de mer upprörda åsikterna finns det även de som anser att det är en bra investering.

Annons

”18 miljoner på konst och kultur ur investeringsbudgeten, under 30 år, är verkligen inget att gnälla över. Och man är ålagd att satsa på detta. Det är ju inte som att det finns 18 miljoner kronor i dag att liksom ”sätta sprätt på”. Personligen tycker jag det är jättehäftigt. Att skapa upplevelser i alla olika former, ljud, ljus och bild, och härliga parkmiljöer, gör hela stan levande!”, framförs det bland annat.

När tidningen ringer upp Eva Hanzén, kultur– och fritidschef, poängterar hon att syftet med konst i offentlig miljö är just att det ska väcka ett intresse och skapa en nyfikenhet.

— Det är alltid så att konst i offentlig miljö väcker mycket känslor och det är också tanken från början med att placera konst där alla kan se den. Vi får räkna med att vi får reaktioner. Vi ställer inte dit något och blir glada för att ingen ser den. Vi kan inte räkna med att alla tycker om det, men man kan räkna med att folk tycker någonting.

Det är alltså kultur- och fritidsförvaltningen som ansvarat för inköpet och placeringen av konstverket. Claes Sjökvist, kultur- och ungdomssekreterare, om konstverket:

— Det ska beröra och uppröra. Vi har uppdraget och en budget över ganska lång tid, 18 miljoner kronor över 28 år med start 2011, där vi bland annat hunnit bekosta affischpelare. De 18 miljonerna minskar allt eftersom och ska gå till konstnärlig utsmyckning. Vi är jätteglada att vi kan förgylla Tranås stad med nya inslag och tillsammans hitta en trevlig stadsmiljö.

— Vi kan leka med tanken; om man skulle ta bort all utsmyckning i stan, vad skulle bli kvar då, kan man fråga sig.

— Sedan är det viktigt att förstå att allt som byggs nytt, byggs om eller köps in, bekostas med investeringsmedel, pengar som kommunen avsatt för utveckling. De här pengarna kan man inte använda till vård och omsorg och dylikt. Det funkar inte riktigt så utan man måste skilja på driftpengar och investeringspengar, sammanfattar Claes Sjökvist.