Amaq har nu ett färdigt förslag till ett nytt utseende. Enligt avfallschef Katarina Andersson är det en välbehövlig om- och tillbyggnation som väntar.

— ÅVC byggdes för 20 år sedan. Personalen har fått en ny bod, det har blivit fler fraktioner för avfall och ytorna har utökats, men i övrigt har det inte gjorts så mycket, säger hon.

På senare år har besöksmängden ökat drastiskt, helt enkelt därför att det slängs allt mer skräp. Eftersom det bara finns en fil på rampen kan det bli en del väntan.

— De flesta är förstående, men ibland kör folk där de inte får bara för att snabbt bli av med sitt skräp. Eftersom det även finns tung trafik på området innebär det en säkerhetsrisk.

— Någon incident har inträffat, men framför allt har det varit nära många gånger, fortsätter Katarina Andersson.

Ytterfil behålls

Ytterfilen behålls för tung trafik och kommer att vara tydligt separerad från körslingan för besökare. Den körslingan får i sin tur två filer, en där man parkerar och en där man kör.

— Rampen kommer att breddas. Vi ska titta på hur vi kan göra det på bästa sätt.

I syfte att förbättra trafikflödet ytterligare ska avlämningsställena spridas ut. I dag är det mesta koncentrerat kring rampen.

— Framför allt ska förpackningar och tidningar samt farligt avfall och elavfall få egna ytor.

Annons

Den som vill slänga trädgårdsavfall får i fortsättningen göra det på hittills orörd mark utanför ÅVC:s område.

— Många kommer för att slänga enbart sådant avfall. Kanske blir det så att den avdelningen hålls öppen dygnet runt.

På tal om öppettider ska även de ses över. I dag kan man bara slänga skräp på eftermiddagar samt lördag förmiddag, men det finns önskemål om det ska vara möjligt även någon förmiddag i veckan.

— Vi har också diskuterat ökat återbruk av textilier och byggmaterial.

Amaq tänker hålla fast vid de små containrarna. Det gör det enklare för besökare som ska slänga skräp och även för personalen på ÅVC.

— Det är ju viktigt med rätt sortering och små containrar innebär att det går att se vad som hamnar fel och plocka upp det.

Katarina Andersson vill gärna framhålla personalen som hon tycker gör ett jättebra arbete.

— De som jobbar på ÅVC har en stor del i att det är så populärt att besöka den.

Studiebesök

Inför om- och tillbyggnaden har Amaq gjort ett antal studiebesök för att få tips och inspiration. Man har också tagit konsulthjälp.

Nybygge har varit ett alternativ, men kostnaden avgjorde att den tanken skrotades. Att taket vid rampen är i bra skick och den relativt nya personalboden bidrog till det beslutet.

— Nu har vi hittat ett förslag som vi vill gå vidare med. De närmaste månaderna väntar detaljprojektering och förhoppningsvis genomförs arbetet vintern och våren 2018.

Hur mycket det kostar att bygga om och till återvinningscentralen är inte klart ännu.