PÅ TISDAGEN (25/4) kom domen för de tre män som åtalats för den uppmärksammade våldtäkten i Uppsala, där gärningsmännen förgrep sig på en berusad kvinna och livesände övergreppet på Facebook.

Två av männen döms för våldtäkt till två år och fyra månader respektive ett års fängelse, och den tredje döms till sex månaders fängelse för förtal och underlåtenhet att avslöja våldtäkt.

Straffen är för låga. Påföljden vid våldtäkt är minst två och max sex år.

ATT UPPSALA tingsrätt utdelade så pass låga straff indikerar, precis som åklagaren säger till Aftonbladet (25/4), att rätten måste bedöma det aktuella brottet som en mild variant av våldtäkt.

Det är helt orimligt.

Faktum är att det finns skäl att döma gärningsmännen för grov våldtäkt, med ett straffvärde på max tio år, eftersom mer än en person deltagit i övergreppet.

Att en av männen, som är 19 år gammal, fick sitt straff reducerat beror på den straffrabatt som används för personer under 21 år. Det är stötande.

Annons

Att en 15-åring inte ska dömas som en vuxen är rimligt. Men är man 19 år gammal är man myndig. Vi ska inte ha straffrabatt för vuxna.

DESSUTOM finns det ett annat problem med dessa straffrabatter.

En rad fall - dock inte det aktuella fallet i Uppsala - har visat att det inte alltid är lätt att fastställa gärningsmannens ålder, då personen varit asylsökande och saknat ID-handlingar.

Möjligheten att få sitt straff reducerat ger då incitament för gärningsmannen att uppge att han är yngre än vad han egentligen är.

Det är en orimlig situation, och statsminister Stefan Löfven har glädjande nog öppnat för en ändring.

ETT ARGUMENT som ofta förekommer mot längre straff är att straffen inte har någon bevisad påverkan på gärningsmannens återfallsrisk.

Men om man anser att det enda syftet med straff är att gärningsmannen ska rehabiliteras kan man inte förespråka fängelse över huvud taget.

Ett sådant synsätt visar på total avsaknad för brottsofferperspektiv. Inlåsning motverkar att gärningsmän kan skada offret vid upprepade tillfällen.

Bestraffning måste stå i proportion till det allmänna rättsmedvetandet.

Att ett års fängelse för en synnerligen grov och omoralisk handling strider mot människors uppfattning om straffvärde är inte en alltför vild gissning.