Varningen gäller hela Jönköpings län men också flera angränsande län som Kronoberg, Kalmar och Västra Götalands län.