– Vi har gjort en omorganisation och börjat med fip, förstainsatsperson. För att kunna rycka ut direkt har styrkeledaren därför alltid med sig fip-bilen under hela sin beredskapsvecka, säger räddningstjänstens platschef Lars-Göran Svensson.

– Deltidsbrandmän har sex minuters inställelsetid till stationen i Österbymo. Nu har styrkeledaren som är fip i stället en inställelsetid på 90 sekunder tills han ska vara omklädd och på väg till olyckan, branden eller sjukdomsfallet larmet gäller, säger Lars-Göran Svensson.

Kommer först

– I och med att jag som fip åker direkt till platsen kan jag ofta vara på plats minst tre, fyra minuter innan resten av styrkan, säger Peder Nilsson, en av räddningstjänstens för närvarande fem styrkeledare.

Peder Nilsson hade möjlighet att smygbörja med fip-bilen redan för några månader sedan under sina jourveckor. Nu har samtliga styrkeledare fått fip-utbildning och sedan 1 maj är det skarpt läge för samtliga.

Viktiga minuter

Fip-bilen är utrustad för att kunna göra en första insats vid brand, sjukdom och olyckor.

– När resten av styrkan kommer fram har jag som är fip redan påbörjat insatsen. För de drabbade innebär det en trygghet bara att det finns någon på plats, säger Peder Nilsson och fortsätter:

– Men det är också viktiga första minuter vid en räddningsinsats. Vid en olycka kan det exempelvis handla om att resa huvudet på en drabbad så att personen återfår andningen. Vid en brand kan jag dämpa förloppet med hjälp av pulversläckaren som finns i bilen.

Annons

Han nämner också tillfällena då räddningstjänsten larmas i väntan på ambulans, de så kallade IVPA-larmen.

– Ett par minuter kan vara skillnaden mellan liv och död för en medvetslös person.

Större frihet

Även företagen där flera deltidsbrandmän jobbar har nytta av förstainsatspersonen, menar Peder Nilsson.

– Vid ett automatlarm kan jag som fip hinna vända styrkan om det inte brinner. På det viset kan brandmännen återgå till sina jobb snabbare.

Samtidigt innebär fip-bilen mer rörelsefrihet för styrkeledaren som inte längre måste hålla sig inom sex minuter från Österbymo under sin beredskapsvecka.

– Fip-bilar kan synas både vid badplatser och sommarstugor i kommunen under semestertid, exempelvis, och visst kan det misstolkas. Men det är inte som att vi har gratis bil på fritiden. Förstainsatspersonen måste ju helt enkelt ha bilen med sig överallt, säger Peder Nilsson.

– Fip-organisationen sparar pengar inte bara åt kommunen utan också för försäkringsbolag och sjukvården, påpekar Lars-Göran Svensson apropå det.

Fip-bilens utrustning

I fip-bilen finns en pulversläckare med pulverlans som gör att pulvret kan tömmas in genom ..

Fip-bilens utrustning

I fip-bilen finns en pulversläckare med pulverlans som gör att pulvret kan tömmas in genom ett borrat hål utan att nytt syre släpps in i huset.

Bilen är också utrustad med syrgas, hjärtstartare och en sjukvårdsväska för att klara IVPA-insatserna och andning, blödning, chock vid olyckor med personskador.

För bilolyckor finns också ett olyckstält så att förstainsatspersonen kan spärra av olycksplatsen och säkra ett körfält. Allt för att vinna tid åt resten av styrkan.

Bilen är också utrustad med en livboj. Och ett stort antal filtar, för sådana går alltid åt.