Under förgående termin diskuterades elevernas språkbruk mycket bland personalen.

— Många upplever att jargongen på skolan stundtals varit hård. Därför utformades ett nytt mål för kommande läsår, som innebär att eleverna ska förbättra sitt språkbruk, berättar Johanna Estunger, lärare på skolan.

Tillverka armband

Under förmiddagen arbetade eleverna i åldersblandade grupper. Det visades en film och grupperna fick diskussionsfrågor. För att göra eleverna delaktiga i arbetet på ett konkret sätt fick de också tillverka egna armband, med texten ”snacka snyggt”.

Annons

— I samband med detta fördes en diskussion med eleverna om vad det innebär att ”snacka snyggt” Förhoppningen är att armbandet ska finnas som en liten påminnelse i vardagen och få alla att tänka över hur samtalen förs med varandra, fortsätter Estunger.

Samling i "hjärtat"

Eleverna samlades också i nya aulan på skolan, som kallas ”hjärtat”. Där pratade rektor och likabehandlingsteamet om vikten av att behandla varandra med respekt, vara trevliga och goda förebilder för varandra.

— Tillsammans sjöng alla en specialskriven sång, som heter just ”snacka snyggt” Denna sång kan alla lyssna till på skolans Youtube-kanal.

I samband med hjärtedagen uppmärksammades en elev på skolan för sina goda studieresultat. Det var Gaith Houria, som fick stipendie ur Lars och Karin Axeheims stiftelse.

Gaith har gått på Runnerydsskolan i två år och har uppnått goda resultat under denna tid, tack vare god studiehandledning och hårt arbete.