Tidningen har tidigare skrivit om planerna på att anlägga en ny lekpark i Tennisparken.

Lekparken och upprustning av Tennisparken är en av tre olika stadsåtgärder i Mariannelund som är planerade sedan tidigare.

Där ingår även ett scentak på torget som stod klart tidigare i somras, samt gångfartsområdet för att knyta an torget med centrumhuset på ett bättre sätt.

– Det är 1,8 miljoner avsatta för stadsåtgärder i Mariannelund. Sannolikt kommer vi att spetsa något för att få ihop de här tre åtgärderna fast vi gör det under 2018 och 2019, säger Mikael Wärnbring, chef på samhällsbyggnadssektorn.

– Arbetet med lekparken är under upphandling just nu och lekparken ska stå klar under hösten. När det gäller gångfartsområdet tror jag inte vi kommer fram till åtgärder i år då vi avvaktar ledningsarbeten, möjligtvis att det börjar lite lätt och fortsätter under 2019, fortsätter Wärnbring.

Lekparken ska bland annat innehålla hinderbana, gunghjul och två olika sorters lekställningar