Mellan den 2 och 9 maj genomför Försvarsmakten en omfattande övning i Eksjö tillsammans med bland andra Polismyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, räddningstjänsten och akutsjukvården. Bland annat kommer man på torsdag eftermiddag att befinna sig i Vildparken för att simulera ett scenario där ammunition hittats i parken, och tisdag nästa vecka genomför man en detonationssprängning vid Ränneslätt. Då handlar dagen om vilken skada handgranater, hemgjorda bomber och kraftfulla fyrverkeripjäser kan åsamka och medverkar gör då bland annat Nationellt forensiskt centrum. Under övningsperioden kan därmed militär personal och blåljus synas i närområdet, och bli heller inte förvånad om detonationer hörs.