Bostadsbristen skapar stora problem för de som jobbar inom den sociala sektorn menar Anders Saldner, socialchef i Vetlanda.

– Det är ett stort bekymmer, det tar längre tid att hitta en bra fortsättning efter att man fått bereda plats i jourlägenheter och annat. Vi har ju en bostadsbrist i Sverige och det får ju även konsekvenser för de vi jobbar gentemot, menar Saldner.

Vad gör man allmänt åt problemet?

Annons

– Det är ju ett strukturellt problem, det byggs ju för fullt men det är ingen quick fix. Men man jobbar febrilt från kommunens sida för att komma till rätta med det här.

Och det när det gäller akuta åtgärder när någon behöver hjälp?

– När det blir sådana situationer då är det att söka lägenheter överallt så att säga. Man får helt enkelt intensifiera arbetet. Det handlar både om marknaden med privata hyresvärdar såväl som vårt kommunala bostadsbolag som står till förfogande. Processen blir mer besvärlig att hitta en fortsättning från skyddat boende till en annan lösning.

Enligt Saldner är kvinnofridsfrågorna ett prioriterat område i Vetlanda kommun.

– Vi är väldig aktiva och har en hög ambition när det gäller fortbildning till personal, arbetssätt och rutiner. Det är angeläget att hela kedjan ska fungera så bra som möjligt. Men det här är ett strukturellt problem där grunden är bostadsbristen som inte är lätt att lösa direkt. Generellt tror jag det ser ut så här hos de flesta kommuner.