Berörd personal hade kännedom om ärendets gång och det fanns en kommunikation mellan olika arbetslag, medarbetare och arbetsledning. Medarbetarna har kompetensen för att jobba med ärendet och rutinerna följdes. Det är Eksjö kommuns uppfattning.

Det saknades inte heller personal för att utföra arbetsuppgifter vid den aktuella händelsen står det i handlingen som nu är översänd till Inspektionen för vård och omsorg för vidare handläggning.

Annons

Eksjö kommun ser inga egna brister i sina kontakter med familjen. Varför de båda tvillingflickorna dog vet man inte. Det är svaret man lämnar till myndigheten efter lex Sarah-anmälan.

Har inte läst

Det är ett friande från eget ansvar kommunen gör. Men det kan inte kommenteras av socialnämndens ordförande Marie-Louise Gunnarsson (M). Hon har inte läst innehållet i utredningen berättar hon.

— Nej, jag vet bara att den är i vägskickad.

Men du känner väl till innehållet?

— Nej, det gör jag inte, jag vet att vi har lex Sara-anmält. Jag har inte frågat efter den, så det är mitt eget fel.

När ska du läsa utredningen?

— Så fort jag kan, inte idag, jag har privatliv också, men på måndag har jag tänkt.

Gunnarsson räknar med att internutredningen är ett ärende vid socialnämndens sammanträde på onsdag.

Kan du kommentera beslutet om jag berättar det för dig?

— Nej, det gör jag inte. Jag vill läsa själv först.

Har du något annat att säga i ärendet?

— Jag kommenterar ingenting, det är fortfarande sekretessbelagt.