Redan vid novembermötet hade prognosen för årets resultat skrivits om kraftigt. Då hade det prognostiserade underskottet för året redan ökat med 1,3 miljoner på bara en månad. Då löd prognosen på ett underskott på 5,4 miljoner för hela året.

Där stannade det inte, utan kostnaderna har fortsatt att öka. Prognosen för året lyder nu på ett underskott om 5,9 miljoner, alltså ytterligare en halv miljon på bara en månad.

Ökande behov

Förklaringen är att antalet hemtjänsttimmar ökar. Antalet brukare är ungefär lika många som tidigare.

— Men varje brukare kräver mer insatser, konstaterar nämndens ordförande Marie-Louise Gunnarsson (M).

Annons

Det beror inte på att det är kö till vårdboendena, för det är det inte, utan för att de hemtjänstberättigade i stor utsträckning använder sig av möjligheten att bo hemma. Ett fåtal har på 200 hemtjänsttimmar var i månaden.

Färre vårdplatser

Marie-Louise Gunnarsson ser också att antalet hemtjänsttimmar ökar som en följd av att Regionen minskat antalet vårdplatser. Skatteväxlingen i och med att kommunen tog över ansvaret för hemsjukvårdens anser hon inte var tillräcklig, och Marie-Louise Gunnarsson ser att det kan bli än värre i framtiden i och med att fler vårdplatser kan komma att dras in. Utredning pågår.

— Det är en jätteutmaning, ser Marie-Louise Gunnarsson som våndas inför kommande budgetar.

LSS-beslut omprövas

Parallellt omprövar Försäkringskassan löpande beslut om stöd enligt LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Under hösten fick två brukare som tidigare haft 500 respektive 600 timmars stöd i månaden avslag på sina ansökningar.

— Så vi får ingenting av Försäkringskassan. Vi har överklagat det förstås, betonar Marie-Louise Gunnarsson.

Så sent som i torsdags fick kommunen beskedet att Försäkringskassan gett avslag på ytterligare ett omprövat beslut. I det fallet handlar det om 700 timmar i månaden.

— Det förstår ni att det är jättemycket pengar för vår kommun.

— Det är oroande, säger Marie-Louise Gunnarsson.

LSS