Socialchefen i Eksjö kommun vet ännu inte vilka personer det rör sig om och vill inte uttala sig i det enskilda fallet.

— Så länge det inte finns någon anmälan att utgå ifrån kan vi kan inte bevaka personer som tidigare fått sina barn omhändertagna, säger Ulla Henriksson, socialchef i Eksjö.

I fallet med spädbarnen i Eksjö kommun vet hon inte om det kommit in någon anmälan utan väntar på information från polisen.

Men den allmänna proceduren är att de inte kontrollerar föräldrar som skaffat fler barn bara för att familjen tidigare haft svårigheter.

Annons

— Man kan inte säga ”du skötte dig inte förra gången”, säger hon. Det är så lagen ser ut.

Hon medger att det finns vissa risker att det blir problem även med andra barn.

— Men i många fall kan man ha lärt sig av tidigare erfarenheter, säger hon.

De jobbar med utredningar per individ och för varje barn måste i så fall en ny anmälan ske.

Måste anmäla

I socialtjänstlagen står det att vuxna uppmanas att informera socialtjänsten ifall de misstänker att ett barn far illa.

Vem som helst kan lämna in anmälningar: anhöriga, grannar och handläggare på socialtjänsten om de tycker att något verkar konstigt. Man kan även vara anonym.

Socialtjänsten gör sedan en förhandsbedömning och en utredning. Det kan ta upp till fyra månader eller ännu längre tid om det finns särskilda skäl.