Ydre kommun har sedan flera år haft svårt att hitta socialsekreterare till individ- och familjeomsorgen.

Under de senaste två åren har konsulter anlitats under vissa perioder, både tillfälligt och mer varaktigt. Det här är inget problem som Ydre är ensam om, konstaterade socialchef Camilla Ljungdahl i en tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen inför måndagens sammanträde.

Konsultbrist också

Annons

Problemet är snarare att det på sistone även blivit svårt att knyta socionomkonsulter till sig. Ydre hade också under hösten negativa erfarenheter av en konsult som både slarvade med sekretessbelagda handlingar och självsvåldigt behöll material som var kommunens egendom.”För medarbetarnas arbetsmiljö och för kvaliteten för individerna (som socialtjänsten kontaktar) behövs en bättre stabilitet inom individ- och familjeomsorgen”, skriver Ljungdahl.

Hon ser också framför sig en ännu svårare situation efter 2019, då lagstiftningen ändras så att det krävs socionomexamen för att handlägga barnärenden.

Ny möjlighet

Många kommuner konkurrerar om socialsekreterarna och kommunstyrelsen i Ydre stöder sedan tidigare att socionomer erbjuds ett högre löneläge. Några kan lockas av att kunna jobba deltid men ändå ha relativt hög lön, är en del av tankarna bakom detta.

En konsultfirma hjälper för närvarande socialförvaltningen i Ydre med rekryteringen.

För att kroken ska kunna agnas med ännu smakligare bete sa kommunstyrelsen under måndagen ja till socialförvaltningens önskemål om att kunna teckna individuella avtal i fråga om villkorad lön eller extra pensionsutbetalning. Den möjligheten har öppnats genom kommunens nyantagna pensionspolicy.