Fåren betar stillsamt i hagen mellan byggnaderna. Bakom trädens bladverk syns vindkraftsverkens väldiga blad snurra stillsamt i olika väderstreck. På gårdsplanen står landshövding Håkan Sörman tillsammans med sin grupp från länsstyrelsen.

Intresset riktas framför allt mot den 280 kvadratmeter stora solcellsanläggningen. Det är en av de, i dagsläget, närmare 60 anläggningar som ska visas upp i samband med ett solsafari i länet den 24 september. Syftet är sprida kunskap och inspirera fler.

Annons

— Den viktigaste anledningen till att man installerar solceller är att grannarna gör det, berättar Otto Hedenmo, projektledare för länsstyrelsens solkraftprojekt.

Samtalet på gårdsplanen berör vindkraft, solkraft, elbilar och lagring av energi.

— Vi står inför ett stort skifte nu, ser Håkan Sörman.

Halva behovet

Topperyds solcellsanläggning monterades för tre år sedan, i samband med att taket behövde bytas ut. Ungefär 300 000 kronor blev kostnaden för själva anläggningen, statsbidraget inräknat. Anläggningen producerar 40 000 kilowattimmar om året. Det är lika mycket som utlovats, berättar fastighetsägare Jan Lundberg.

Solcellsenergin motsvarar gårdens halva årsbehov, men är ojämnt fördelad över året. Anläggningen producerar som mest när gårdens behov är som lägst. Det gör att gården säljer energi på sommaren och köper på vintern.

Jan Lundberg ser att det finns flera anledningar till att satsa på förnybar energi som ersättning för fossila bränslen. En minskad import ger inte bara ett oberoende, utan kan också minska risken för krig, menar Jan Lundberg.

— Vi ska inte slåss om olja mer. Det är en fredsfråga.