Tranås Energi har genomfört en förstudie och tittat på lite olika alternativ vad gäller en solcellspark i Tranås, både vad gäller alternativa placeringar och parkens storlek. Utifrån det har man hittat det mest lämpliga markområdet för en framtida solcellspark, vilket skulle vara ungefär vid motorbanan i Bredstorp.

Annons

— Vi har tittat på förutsättningarna i övrigt och gjort en investeringskalkyl. Det är svårt att få lönsamhet i en sådan park i dag om man inte får mer investeringsstöd än vad som finns att tillgå, berättar Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.

— Vi beslutade att vi just nu får lägga det projektet på is och vidare följa utvecklingen på området. Detta var en uppföljning på det underlag som tagits fram och utifrån det så sa vi att vi just nu inte bygger, men att det kan bli aktuellt i framtiden. Om vi kommer i det läget framöver så måste vi ställa en skarp fråga till kommunen, om vi får bygga där.

Ny delningsstation i Hestra

Styrelsen för Tranås Energi behandlade även en långsiktig reinvesteringsplan vid veckans sammanträde, för ställverk och nätstationer. Det är en investeringsplan för de kommande tio åren innehållande vad Tranås Energi behöver investera i och vad det kommer att kosta.

— Det handlar om 65 miljoner kronor totalt sett på elnätet under en tioårsperiod, informerar Johansson. En sak som ligger framför oss är att vi ska bygga en ny delningsstation i Hestra, vilken är planerad år 2022. En större investering om cirka 25 miljoner kronor.