Sammanställningen gäller siffror på antalet nätanslutna solcellsanläggningar och i Jönköpings län har de ökat från 429 till 784 stycken. Det är främst privatpersoner med anläggningar men även företag och aktörer inom offentlig sektor.

Annons

— 95 procent av alla som har solcellsanläggningar är nätanslutna, övriga är helt för eget bruk. Det är jätteroligt att vi ligger i topp i landet även om vi inte med säkerhet vet vad det finns för andra län som har ökat mycket, säger Otto Hedemo, projektledare vid länsstyrelsen i Jönköping.

Energi för 1000 villor

Han berättar att den installerade effekten i länet uppgår till 12 Megawatt (MW). Omvandlat handlar det om energi för cirka 1000 villor under ett år.

Nationellt har den installerade effekten solel byggts ut med 63 procent det senaste året enligt Energimyndigheten. Den totala installerade effekten solel i Sverige ligger idag på 205,5 MW, som kan ge energi till över 16 000 villor.

— Hur stor del Klimatrådet installerat av de solceller som installerats det senaste året är ännu oklart, men vad som står klart är att det kommer bli mycket solceller som installeras med anledning av årets satsning solmatchen. Vi ser ett ökat intresse, bland annat från bostadsrättsföreningar som vill satsa på solcellsanläggningar, säger Otto Hedemo.