I fjol var det riktigt besvärligt att hitta sommarvikarier för äldre- och funktionshinderomsorgen i Aneby. Med tanke på detta startade årets rekryteringsprocess redan i vintras.

Med aktiv marknadsföring och med egna ambassadörer har Aneby vänt sig till möjliga vikarier, även i andra kommuner. Enhetscheferna i den sociala avdelningen har bland annat besökt gymnasieelever på vård- och omsorgsutbildningar.

– Det har flutit på, men det har fortfarande varit svårt, säger enhetschef Elenor Råsberg.

"Under kontroll"

Arbetslösheten är för närvarande mycket låg. Det innebär att det är stor konkurrens om de få arbetssökande som finns.

– Vi har gjort ett annorlunda jobb, men samtidigt är det en annorlunda arbetsmarknad.

Rekryteringen startades redan i vintras med enhetscheferna Åsa-Karin Brunninge, Elenor Råsberg, Charlotta Engström och Emmie Bjerkander.
Foto: Bodil Molin

Många vikarier har anställts, men Aneby behöver mer personal under vissa veckor i sommar.

– Läget är under kontroll, men vi har fortfarande behov. Det gäller först och främst för det vi kallar den andra perioden, det vill säga från vecka 29, säger Elenor Råsberg.

Stöd från personal

Hon betonar den fasta personalens insatser för att verksamheten ska fungera under sommarperioden. Alla har fått önskad semester, säger Elenor Råsberg, men ibland har personalen gått med på att flytta enstaka semesterdagar för att underlätta schemaläggningen.

– Jag är jättestolt att vara en del av arbetet i Aneby. Alla har gjort sitt yttersta och jag vill verkligen ge en stor eloge till vår ordinarie personal. Alla hjälps åt, säger hon.

Annons

Elenor Råsberg är optimistisk och tror att kommunen kan hitta sommarvikarier även för de perioder då det ännu saknas personal.

– Det måste vi ju tro. Vi annonserar fortfarande och tar emot ansökningar. Jag har intervjuat någon idag. Arbetet fortgår.