Kvällens gäst hos Asby föreläsningsförening är forskare och docent vid institutionen för neurovetenskap på Uppsala universitet.

Christian Benedict leder en forskargrupp på universitetet som genom att använda ett brett spektrum av olika vetenskapliga metoder kommit fram till viktiga slutsatser om hur sömnen påverkar hälsan.

Den som inte får tillräckligt med sömn riskerar att drabbas av flera negativa hälsoeffekter.

Christian Benedicts team var först med att visa att personer med sömnbrist uppvisade ett ökat svar i hjärnans belöningscentrum när de såg bilder på mat.

Något som delvis skulle kunna förklara varför epidemiologisk forskning kopplat samman kroniska sömnproblem med övervikt.

Teamet har även konstaterat att brist på sömn minskar kroppens svar på insulin, samt att hjärnan tycks påverkas negativt av för lite sömn.

Studier man gjort visar att sömnbrist minskar vår förmåga att komma ihåg information vid psykisk stress.