Mannen är i 40-årsåldern och stämningsansökan mot honom gäller ett fall av grovt olaga hot, två fall av olaga hot, skadegörelse, brott mot knivlagen och ringa narkotikabrott.

Hoten ska i samtliga fall ha varit riktade mot hans mor som är bosatt i en grannkommun.

Polis ingrep

Minst ett av fallen ledde till ett polisingripande. Händelsen inträffade i slutet av augusti i år vid mannens bostad i Vetlanda. Där ska han, enligt åtalet, ha hotat att skära halsen av sina mor samtidigt som han höll i en kniv. På grund av kniven klassar åklagaren detta brott som grovt.

Annons

Vid samma tillfälle ska den åtalade även ha skurit sönder däcken på en bil som tillhör moderns sambo.

Här finns bevis i form av den beslagtagna kniven, dessutom ska förhör hållas med både en polis som deltog i ingripandet och ett utomstående vittne som hört mannens hot.

Nya hot

För några veckor sedan, i mitten av september, ska mannen ha hotat sin mor på nytt. Hoten ska enligt åtalet ha framförts både via sms och muntligt på orten där kvinnan är bosatt. Det lär ha rört sig om uttalade hot om att döda eller skada modern.

Även i samband med de här hoten ska mannen ha burit en kniv som polis beslagtagit och som åberopas som bevisning. Mannen ska även ha varit narkotikapåverkad, där finns analysresultat som bevis.

Enligt åklagaren var mannens hot vid båda tillfällena sådana att kvinnan kunde ”förväntas känna allvarlig rädsla för sin personliga säkerhet”.