— Jag såg sedan hur mannen satte sig i bilen efter att han misslyckats med att tanka och hur han körde upp mot torget. Där var det fullt av aktivitet och mycket folk i rörelse, berättade Simon Spaak från talarstolen under måndagens fullmäktigesammanträde där han lyfte fram händelsen i en interpellation.

— Min enkla fråga är om vi i Ydre ska vara nöjda med att ha den polisfrånvaron här. Det var ett under att inget hände den här gången. En allvarlig olycka hade kunnat få stora konsekvenser och då hade närmaste polis alltså varit tio mil bort.

Svar kommer

Kommunalrådet Sven-Inge Karlsson (C) bad att få återkomma med svar.

— Vi tar med detta när vi träffar närpolischefen nästa gång, sa han.

Kommunalrådet Anna-Lena Svensson (S) svarade:

— Svaret på din fråga är nej, det kan vi inte acceptera. Vi har fått veta att det med den nya polisorganisation ska det vara möjligt att dra polis från Eksjö.

Vinst varje gång

Annons

Kristdemokraten Bengt Malm ställde en interpellation med utgångspunkt i skolkommissionens förslag att lottning ska införas till populära skolor.

— Det där med lottning blir rätt oförutsägbart. Hur ska vi få ut budskapet att det finns en utväg och det är att bosätta sig i Ydre. För vi vet att familjer som flyttar till Ydre drar en vinstlott och garanterat får en bra skola. Min enkla fråga är: Hur vi ska göra detta mer känt? sa han.

Sven-Inge Karlsson lovade att återkomma med ett svar till nästa kommunfullmäktige.

Tre motioner hade kommit in. Miljöpartiet föreslår dels att kommunen övergår till elbilar, dels att Christian Hultgren-museet förbättras och får bättre exponering.

Moderaterna föreslår att kommunen ska lägga ut sin vaktmästeriverksamhet på entreprenad, bland annat för att slippa stå för maskinpark samt för att bättre sära på förvaltningarnas och Ydrebostäders verksamheter.