I Eksjö finns inga bostäder specialanpassade för personer med funktionsnedsättning. Istället tvingas de flytta till annan ort, bort från familj och vänner, för att finna en bostad anpassad efter deras behov. Det är det dock på väg att bli ändring på det då det finns planer på att under året bygga ett nytt boende i Eksjö med plats för tre specialanpassade lägenheter.

— Vi har ambitionen att alla ska få bo kvar i sin hemstad. Att man får stanna nära familj och vänner är otroligt värdefullt, förklarar Peter Wallenberg, biträdande socialchef Eksjö kommun, syftet med satsningen.

Subventionerar hyror

Planen är att låta bygga boendet i privat regi vid Verkstadsgatan nära Kvarnarp i Eksjö. Kommunens roll i det hela blir att subventionera hyrorna då de i specialanpassade lägenheter tenderar bli dyra. Dyrare än vad de som ska bo där har råd med.

Annons

För ändamålet har kommunen redan beviljat 0,3 miljoner kronor årligen, men sociala sektorn ser att behovet är större ändå.

— Vi önskar att vi vid bygget kan förbereda för ytterligare tre lägenheter som kan bli klara något år senare. Då skulle vi ligga i fas med behovet, berättar Wallenberg.

Långsiktigt tänk

Ytterligare tre lägenheter skulle innebära att den årliga kostnaden istället skulle bli ungefär 0,5 miljoner kronor. Något socialnämnden nu bett kommunstyrelsen att godkänna.

Alternativet, förklarar Wallenberg, är att placera personerna som behöver bostäderna på institutioner på annan plats i Sverige.

— Och då får kommunen betala hyra där istället så för kommunen är det här också ett långsiktigt ekonomiskt tänk, säger han.