Det finns riktlinjer för vilken vård som barn som opererats för till exempel blindtarmen ska ha, eller för barn som observeras för hjärnskakning. De riktlinjerna följs och vårdtiden är kort, så någon stor besparing kan det knappast bli fråga om, menar Ida Höglund. Vården som ges i Värnamo och Eksjö är lika bra som den vård som motsvarande sjuksköterskor ger i Jönköping.

— Däremot ser jag att föräldrar kan få stora svårigheter om de ska åka många mil med ett barn som får ont i magen mitt i natten. Om man är ensamstående med ett barn till, hur löser man det då?

Hon tar ytterligare ett exempel som rör övervakning i samband med hjärnskakning. Det kan handla om sex timmars övervakning, och enligt förslaget ska då barnet köras till Jönköping med ambulans för att sedan köras tillbaka igen.

Annons

— Det är ett resursslöseri, det är ett onödigt förslag som är ogenomtänkt, det här är inget som vi skulle behöva bråka om, säger Ida Höglund.

Egna rum

Hon berättar att barn som vårdas lokalt får egna rum, med tv och de får ha sina mobiltelefoner. Förälder eller annan anhörig är med och under så begränsad vårdtid menar hon att ingen frågar efter särskild barnverksamhet.

— Om det uppstår komplikationer remitterar vi alltid till barnkliniken, vi följer riktlinjerna.

Blir besvärligt

Att barnkliniken driver frågan kan hon förstå, men samtidigt anser hon att det inte finns anledning att ändra något som fungerar bra och effektivt och som bara blir besvärligt för föräldrar och anhöriga. Vad som skulle vara skrämmande med eget rum på en vuxenavdelning förstår hon heller inte.

— Våra sjuksköterskor är också snälla mot barn.

Samma vård

Överläkare Jan-Olof Svärd, har erfarenhet av verksamheten för kirurgiskt sjuka barn i både Eksjö och Värnamo. Han säger att det inte är någon skillnad i mottagning och behandling av barn som opereras för blindtarm eller övervakas för hjärnskakning mellan de tre sjukhusen.

— Så länge det saknas en barnkirurgisk klinik i länet får vi utbildning och back up i barnkirurgiska frågor från Göteborg och Lund. De har besökt oss har inte haft några synpunkter på vårddelen heller, säger Jan-Olof Svärd.