Nu i veckan beslutade tillsynsnämnden att tre olika fastighetsägare i kommunen inte får "släppa ut spillvatten från WC och BDT". Det senare står för bad-disk- och tvättvatten. Bostadshusen är gamla och en av avloppsanläggningarna har använts i nära 45 år. I de andra fallen rör det sig om cirka 35 år.

– Problematiken som finns är att man släpper ut nästintill orenat avloppsvatten, säger Michael Wirestam, samhällsbyggnadschef i Aneby kommun.

I ett par av fallen växte det nässlor i närheten av avloppsanläggningarna. Och just nässlor kan vara ett tecken på problem med reningen. Växten trivs där marken är kväverik och kväve tyder i sin tur på övergödning.

Smitta och bakterier

– Det finns också ett problem med smitta och bakterier, säger Michael Wirestam. Och det vill man inte ha in i sina vattenbrunnar.

Han påpekar att ett bristfälligt avloppssystem även kan påverka grannar som har närliggande brunnar.

Vidare menar han att det finns bra underlag för nämndens beslut; de har arbetat efter en framtagen modell och vet vilken skyddsnivå som krävs. Det kan till exempel röra sig om att gamla trekammarbrunnar och infiltrationssystem inte håller måttet utan behöver ersättas med modernare teknik.

Ett år på sig

I början av maj utförde en miljöinspektör tillsyn av samtliga fastigheter. Det var då ägarna blev informerade om problemet. Efter att beslutet trätt i kraft har de boende ett år på sig att åtgärda problemet, men om de är missnöjda med beslutet finns möjlighet att överklaga.

Annons

– Jag kan inte ge någon exakt kostnad för en ny avloppsanläggning, säger Michael Wirestam. Men det är klart att det blir ett antal tusenlappar.