Flera poliser kallades till ett boende i Eksjö kommun i samband med ett bråk mellan flera ungdomar. Under rättegången i Eksjö tingsrätt berättade såväl den drabbade polisen som en kollega till hen att en av ungdomarna vägrade gå dit hon blev ombedd. I samband med att poliserna försökte bringa ordning ska 16-åringen ha vänt sig om och spottat en av poliserna i ansiktet.

Tonåringen själv berättade hur hon trycktes upp mot en vägg av ett par poliser och att hon sedan blev fasthållen. Tonåringen spottade, men enligt henne var det inte menat att träffa den polis som fick spottet i ansiktet.

Annons

Eksjö tingsrätt anser dock att det är styrkt att tonåringen uppsåtligen spottat polisen i ansiktet i samband med att några andra poliser höll fast henne. 16-åringen döms därmed för ofredande i samband med ingripandet.

Tingsrätten anser att straffvärdet är lågt och bestämde påföljden till böter. Tonåringen ska böta 1 500 kronor och betala 800 kronor till brottsofferfonden. Det senare eftersom fängelse ingår i straffskalan för ofredande.

Den drabbade polisen hade yrkat på skadestånd. Tingsrätten är dock av en annan uppfattning. Även om gärningen varit kränkande anser tingsrätten – med beaktande av olika omständigheter – att den inte ger rätt till skadestånd. Rätten konstaterar bland annat att ofredandet har skett i samband med ett tjänsteingripande, vilket gör att polisen måsta ha haft en hög beredskap för angrepp. Även om den drabbade polisen inte använt något direkt allvarligt våld mot tonåringen så har polisens kollegor hållit i 16-åringen och tryckt henne mot en vägg, konstaterar rätten.

Tingsrättens dom kan överklagas. Men det krävs ett prövningstillstånd för att Göta hovrätt ska ta upp ärendet.