Eksjökvinnan fick anlita ett annat städbolag med kort varsel eftersom ingen dök upp vi avtalad tid. Hon har gjort en anmälan till Arn, allmänna reklamationsnämnden.

Nämnden rekommenderade att kvinnan skulle få ett skadestånd utifrån mellanskillnaden på priset hon fick betala och det pris hon skulle ha betalat till det första städbolaget. Mellanskillnaden blev 1 790 kronor. Städbolaget har inte svarat i ärendet och någon kompensation till kunden har därför inte skett.