— Det var ett bra möte med god uppslutning, där jag fick möjlighet att diskutera med läkarna om den oro som finns inför semesterperioderna. Jag fick värdefulla synpunkter från mötesdeltagarna och uppdaterade dem om det aktuella läget, berättar Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör för medicinsk vård i regionen.

I förra veckan inkom en skrivelse från läkare på Höglandssjukhuset till regionledningen, där man påtalade vikten av att trygga sommarbemanningen och att behålla så många vårdplatser som möjligt i juni, juli och augusti, trots svårigheterna med att hitta vikarier.

Annons

— Glädjande nog har situationen inför sommaren förbättrats jämfört med hur det såg ut bara för några veckor sen. Chefer på olika nivåer har jobbat intensivt med de här frågorna och det har gett resultat, säger Agneta Ståhl.

Genom bland annat samverkanslösningar räknar regionen med att ha 110-120 vårdplatser på sjukhuset under semesterperioderna. Häromveckan befarades att det i slutändan skulle bli betydligt färre platser, endast 88-90 stycken var säkrade bemanningsmässigt.

— Man gör vad man kan i verksamheten för att hitta lösningar som bidrar till att klara sommarbemanningen, samtidigt har vi fått klart med ytterligare ett antal vikarier. Vår HR-personal håller fortlöpande kontakt med pensionärer och föräldralediga som kan tänkas vara intresserade av inhopp, vilket är värdefullt ur rekryteringssynpunkt.

— Det är nu främst sjuksköterskor vi saknar. Förhoppningen är att vi ska få klartecken av några studenter efter sluttentorna. Man vill vara säker på att man klarar sin examen innan man tackar ja till sommarjobb.

I likhet med övriga höga chefer i regionen är Agneta Ståhl positiv till de nya, delvis utlokaliserade sjuksköterskeutbildningarna i Eksjö och Värnamo. Ser dem som en utmärkt möjlighet att stärka personalförsörjningen på Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus.