En ansökan om bygglov för ställplats av husbilar på fastigheten Granen 1 inkom till tillsynsnämnden i oktober förra året. De bedömde då att detta var att likställa med en camping ur bygglagstiftningens perspektiv, eftersom att det handlar om övernattning, vilket inte följer syftet med detaljplanen.

”Villapriser påverkas”

Sex sakägare inkom med sina synpunkter då man ansåg att detta inte vore lämpligt för området. Bland annat uppgavs det att attraktionsvärdet och villapriserna skulle påverkas negativt, samt att en ställplats skulle innebära trafikering av tyngre trafik på en gata som i dag är skolväg för många elever. Men ingen verkade ha någon erinran mot att Torebring ville uppföra ett garage för den egna husbilen.

— Grundfelet är att Aneby kommun gick ut med att jag ska starta en campingplats, och inte en ställplats som det faktiskt handlade om, berättar Matts hemma vid köksbordet.

— Dessutom har kommunen lyssnat på osakliga argument. Husbilarna kommer när skolan slutat, så de stör inte skolgången. Och hur mycket trafikstörningar blir det av fyra eller fem husbilar ett par tre månader på året? Inget alls, anser jag.

Överklagade beslutet

Annons

Matts Torebring är en riktig ”husbilsmissbrukare” och hade sett fram emot att ordna en ställplats för husbilar på tomten som är cirka 2 000 kvadratmeter stor. Torebring överklagade tillsynsnämndens beslut, men Länsstyrelsen valde att gå på nämndens beslut. Det senaste beslutet i Mark– och miljödomstolen följde Länsstyrelsens bedömning.

— Jag kan ta ett avslag, men det bemötande jag fått av Aneby kommun är skrämmande då jag exempelvis inte fick presentera mina planer. I Eksjö kommun letar man plats och någon som tar ansvaret för att kunna ordna en ställplats och här i Aneby kommun erbjuder jag mig att ordna något positivt på gatan med privata medel. Det är ingen vidare vinning i det här. Den öde tomten hade blivit en vacker parkanläggning, i tre etage med planteringar och belysning. Affärerna hade gynnats, men nu är det fortfarande en skräpig ödetomt.

Michael Wirestam, samhällsbyggnadschef i Aneby kommun, framhåller att det var ett väntat beslut där såväl Länsstyrelsen som tingsrätten gått på tillsynsnämndens linje, utifrån den gällande detaljplanen.

— Det finns inget motstånd från kommunens sida, utan vi tycker att det hade varit trevligt att jobba för att få till en ställplats på en lämplig plats. Det finns redan en camping vid Anebysjön men det hade givetvis varit positivt att även få en ställplats centralt. Men det är inte en kommunal fråga att driva en ställplats.

Har andra planer

Matts Torebring har nu flera nya planer för tomten, men vill inte avslöja vad.

— Jag kommer inte att lägga mig ner och dö för detta, utan jag har flera andra planer.